25.7.05

Ενεργειακοί πόροι

Ένα από τα πρωταρχικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο άνθρωπος ήταν η εξεύρεση πηγών ενέργειας, ώστε αρχικά να ζεσταθεί, εν συνεχεία να παρασκευάσει την τροφή του και τελικά να μπορέσει να διευκολύνει την ζωή του και να δημιουργήσει τον πολιτισμό.

Έτσι ξεκίνησε από την καύση του ξύλου και κατέληξε στην εκμετάλλευση του πετρελαίου, μια από τις πιο αξιοποιήσιμες και εύχρηστες πηγές ενέργειας. Τον 20 αιώνα όμως, η αλματώδης ανάπτυξη που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση, η ζήτηση καυσίμων αυξήθηκε με τρελούς ρυθμούς.

Δύο ήταν τα αποτελέσματα. Αφ’ ενός η εξαντλητική κατανάλωση των ορυκτών πόρων, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σύντομα σε αφανισμό των ορυκτών καυσίμων, και αφ’ εταίρου η ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα κατάλοιπα της καύσιμης ύλης και η δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Το πετρέλαιο δημιουργήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια σε υπόγειες «δεξαμενές», μέσα στις οποίες εγκλωβίστηκαν φυτικές ύλες, κατά την διάρκεια γεωλογικών ανακατατάξεων (μετακινήσεις πλακών, καταβυθίσεις και κατακριμνίσεις βουνών κ.α.). Είναι λοιπόν φανερό ότι η συνολική ποσότητά του είναι πεπερασμένη και φυσικά δεν ανανεώνεται ούτε αναγεννάται.

Το κόστος της καύσιμης ύλης είναι ένα από τα πιο «φλέγοντα» ζητήματα των ημερών μας. Η αύξηση της τιμής τους, συνδέεται, εκτός από τον διαρκή πόλεμο για τον έλεγχο των κοιτασμάτων, με την συνεχή ελάττωσή τους. Έτσι, όσο περισσότερο πετρέλαιο θα καταναλώνουμε, τόσο θα εξαντλείται ο «πετρελαιοφόρος» ορίζοντας την γης και τόσο περισσότερο θα αυξάνεται η τιμή του.

Μια από τις συνήθεις ερωτήσεις είναι το κατά πόσο η Ελλάδα διαθέτει κοιτάσματα πετρελαίου. Και η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της γης διαθέτουν κοιτάσματα πετρελαίου, τα περισσότερα από τα οποία όμως είτε δεν είναι πολύ καλή ποιότητας, οπότε χρίζουν μεγάλης και δαπανηρής κατεργασίας πριν την χρήση τους, είτε το κόστος άντλησής τους είναι πολύ μεγάλο και συνεπώς η άντλησή τους κρίνεται αντιοικονομική. Όταν βέβαια αυξηθεί πολύ η τιμή των καυσίμων, τότε η άντληση και χρήση των συγκεκριμένων καυσίμων θα γίνει οικονομική και συνεπώς θα χρησιμοποιηθούν και αυτά.

Τελικά όμως θα εξαντληθούν όλες οι δεξαμενές καυσίμων του πλανήτη μας. Και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε στραφεί σε νέες μορφές ενέργειας. Εκτός από την εξάντλησή τους, η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας επιβάλλεται και από την ανάγκη διατήρησης και επαναφοράς του περιβάλλοντός μας σε «υγιέστερη» μορφή. Άλλωστε η ρύπανση του περιβάλλοντος απειλεί και την υγειά μας αλλά και την ίδια μας την επιβίωση.

Η έρευνα για την εξασφάλιση νέων, εναλλακτικών μορφών ενέργειας έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Η πυρηνική ενεργεία αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα και ίσως να μπορούσε να αποτελέσει και μια σημαντική λύση, αν δεν αποδεικνυόταν τόσο επίφοβη και καταστρεπτική. Η τεχνολογία μας δεν μπορεί να δαμάσει ακόμα της «πυρηνικές» δυνάμεις της φύσης. Ίσως στο απώτερο μέλλον καταφέρει να χρησιμοποιήσει αυτή την μεγάλη πηγή ενέργειας που προσπάθησαν να δώσουν στην ανθρωπότητα οι μεγάλοι επιστήμονες της αρχής του 20ού αιώνα, αγνοώντας ότι η «ανθρωπότητα» θα την χρησιμοποιήσει για λάθος σκοπούς, με αποτέλεσμα το μεγάλο τους όνειρο για φθηνή ενέργεια να μετατραπεί στην Δαμόκλειο σπάθη του πυρηνικού ολέθρου.

Στην σημερινή εποχή διερευνώνται συστηματικά δύο ακόμα μορφές εναλλακτικής ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια, και η χρήση του υδρογόνου ως καύσιμη ύλη που θα αντικαταστήσει την πετρέλαιο.

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και «προφανείς» λύσεις για την εξεύρεση «ασφαλούς» ενέργειας. Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι η χαμηλή «ισχύς» που αποδίδεται από τις ηλιακές κυψέλες. Για την ηλεκτροδότηση μιας περιοχής χρειάζεται μια επιφάνεια από μερικά στρέμματα ηλιακών συσσωρευτών, ενώ η χρήση της για βιομηχανικές εφαρμογές αλλά και στα αυτοκίνητα είναι πολύ δύσκολη, αφού δεν μπορεί να αποδώσει μεγάλη ισχύ. Επίσης οι συσκευές αυτές δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν την νύχτα, εκτός και αν χρησιμοποιούσαν συσσωρευτές ενέργειας (μπαταρίες) ο όγκος των οποίων όμως θα έκανε μια τέτοια εφαρμογή δύσχρηστη, αν όχι αδύνατη, με την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα. Παρόλ’ αυτά, αρκετές εφαρμογές της, όπως η θέρμανση νερού στους «ηλιακούς θερμοσίφωνες», δίνουν ακόμα και σήμερα μια ελαφριά ανάσα στην ενεργειακή κρίση.

Άλλες «ήπιες» μορφές ενέργειας είναι η γεωθερμική και η αιολική. Και οι δύο όμως αυτές, παρόλο που είναι εφαρμόσιμες, δίδουν μικρή ισχύ, όπως η ηλιακή ενέργεια, και παραμένουν οικονομικά ασύμφορες για εκτεταμένη χρήση. Αναφορικά, η πρώτη αφορά στην εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας της γης και ενός σημείου σε μεγάλο βάθος, κάτι που μπορεί εύκολα να εφαρμοσθεί σε ηφαίστεια (στην Ελλάδα έχει ήδη εκπονηθεί κάποιο σχέδιο εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας στο ηφαίστειο την Νυσήρου, το οποίο δεν εφαρμόσθηκε ποτέ) και η δεύτερη στην εκμετάλλευση της δύναμης του ανέμου, ώστε να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, στηριζόμενοι στην ίδια αρχή που στηρίζονταν οι ανεμόμυλοι των περασμένων αιώνων. Η μέθοδος αυτή μπορεί πάλι να βρει εφαρμογή μόνο τοπικά, σε περιοχές που έχουν ισχυρούς αέρηδες.

Το καύσιμο του μέλλοντος θεωρείται το υδρογόνο. Μπορεί εύκολα να παραχθεί από το νερό, το οποίο υπάρχει σε αφθονία στον πλανήτη μας και ταυτόχρονα αναγεννάται. Η καύση του δεν αφήνει κατάλοιπα, ενώ η ισχύς που αποδίδει κρίνεται ικανοποιητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ανακύπτει στην χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο, είναι το πρόβλημα της αποθήκευσής του. Είναι γνωστό το πόσο επισφαλής ήταν η χρήση γκαζιού στα σπίτια και στα αυτοκίνητα. Το υδρογόνο αποτελεί ένα υπερβολικά πιο επικίνδυνο υλικό από το πετρογκάζ. Κατά την ανάμιξή του με τον αέρα δημιουργεί το «κροτούν αέριο». Αν διαφύγει λοιπόν στον αέρα, η παρουσία της παραμικρής σπίθας σε μικρή απόσταση είναι ικανή να προκαλέσει ισχυρότατη έκρηξη με πολύ πιο καταστρεπτικές συνέπειες από ότι το πετρογάζ. Για το λόγο αυτό, το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας έχει στραφεί στην ανάπτυξη «ασφαλών» μεθόδων αποθήκευσης του υδρογόνου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο ακόμα και σε αυτοκίνητα. Έτσι, οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν ή να δημιουργήσουν πορώδη υλικά, τα οποία μπορούν να προσροφήσουν το υδρογόνο μέσα στην μάζα τους, και να το απελευθερώσουν μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα θέρμανση του υλικού σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, υψηλότερη της περιβαλλοντικής. Με τον τρόπο αυτό θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα «κελιά καυσίμου» (fuel cells) τα οποία θα αποτελούν έναν ασφαλή τρόπο αποθήκευσης και μεταφοράς του υδρογόνου.

Η επίλυση του προβλήματος αποθήκευσης θα πρέπει να ακολουθηθεί και από την αντικατάσταση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, ώστε να βασίζεται πλέον στην κατανάλωση υδρογόνου ως καυσίμου, αντί του πετρελαίου που χρησιμοποιείται σήμερα. Η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Ήδη, ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχουν επιστημονικές ομάδες, που σε εργαστηριακό επίπεδο έχουν δημιουργήσει «μηχανές καύσης υδρογόνου», οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα. Η αντικατάσταση της τεχνολογίας από πετρελαϊκή σε υδρογόνου αποτελεί μια μεγάλη δαπάνη και αντιβαίνει στα σημερινά οικονομικά συμφέροντα των πετρελαϊκών χωρών και των κατασκευαστών μηχανών «πετρελαϊκής τεχνολογίας».

Η δαπάνη όμως αυτή, και όσων αφορά στην έρευνα που απαιτείται ακόμα, αλλά και στην κατάργηση της πετρελαϊκής τεχνολογίας και την μετατροπή της σε τεχνολογία υδρογόνου είναι απαραίτητη για την επιβίωση της ανθρωπότητας στο άμεσο μέλλον.

9 σχόλια:

 1. Κατ'αρχήν, να ευχηθώ καλή αρχή στο νέο αυτό blog και να δούμε το πώς θα κινηθεί.

  Θα ήθελα να το προσεγγίσω λίίίγο διαφορετικά το θέμα. Έχει να κάνει με τους ενεργειακούς πόρους, αλλά όχι με αυτούς που έχουμε, αλλά μ'αυτούς που δεν έχουμε...

  Ίσως φανούν αρκετά "συνομωσιολογικά" αυτά που θα πω στην συνέχεια, αλλά κι αυτά, πρέπει να υπάρχουν ως ερωτήματα, γιατί βοηθούν στην δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας του "τι" συμβαίνει και "γιατί" συμβαίνει.

  Είναι δυνατόν, η τεχνολογία να έχει εξελιχθεί τόσο πολύ σε όλους τους τομείς, αλλά στο θέμα της ενέργειας να είμαστε τόσο πίσω; Συγνώμη, αλλά προσωπικά, ΔΕΝ πείθομαι. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες θα φτάσουν σε επίπεδα μαζικής παραγωγής και εκμετάλλευσης, ακριβώς λίγο πριν την ολική εξάντληση των πετρελαϊκών αποθεμάτων. Τυχαίο; Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

  Απλά θα αναφέρω ένα γεγονός: Την δεκαετία του 50, στην Λάρισα, είχε βγει ένας μηχανικός και είχε ανακοινώσει την κατασκευή ενός κινητήρα που δούλευε με νερό. Μετά από δύο εβδομάδες εξαφανίστηκε. Ακόμη τον ψάχνουν. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

  Και για αυτό αλλά και για την γενική εκμετάλλευση που λέγεται "ενεργειακοί πόροι". Για να δούμε όλες τις πλευρές, επιστημονικές και... όχι τόσο επιστημονικές.

  Για να επιστρέψουμε όμως και στο επιστημονικό κομμάτι, πάντα υπήρχαν και πάντα υπάρουν λύσεις. Απλά, είμαστε εντελώς ηλίθιοι που κυβερνιόμαστε από ηλίθιους...

  Κάποτε, πριν χρόνια, η ΔΕΗ διαφήμιζε το "Ηλιακό σπίτι". Ότι μπορεί να έρθει η ΔΕΗ και να σου βάλει εξοπλισμό (αντικατάσταση της σκεπής με ηλιακούς συλλέκτες), μπαταρίες στο υπόγειο κλπ και να υπάρχει ένα ενεργειακό "αλισβερίσι" μεταξύ ΔΕΗ και σπιτιού. Αλλά πριν 20 χρόνια, το να δώσεις 3 εκατομμύρια για να επενδύσεις σ'αυτό, ήταν λεφτά, όχι αστεία. Και φυσικά, δεν "περπάτησε". Και φυσικά, έφταιγαν οι Έλληνες που δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Όχι η ΔΕΗ για το υπέρογκο κόστος...

  Στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ) στην Σίνδο, είναι ένα εργοστάσιο που επεξεργάζεται το ρύζι. Και παίρνει τα τσόφλια του σπόρου και τους καίει στους καυστήρες. Πληροφοριακά, το τσόφλι του σπόρου του ριζιού, κάνει τέλεια καύση. Αποτέλεσμα; Το εργοστάσιο δεν έχει φύρα (αφού την εκμεταλλεύεται για ενέργεια), και την σύνδεση με την ΔΕΗ την έχει για λόγους ασφαλείας, μιας και η καύση που κάνει, καλύπτει ολόκληρο εργοστάσιο!!!

  Αντί όμως να είναι αυτό, κάθε εξάμηνο, πρώτο θέμα στις ειδήσεις και το πώς θα καταφέρουν και τα υπόλοιπα εργοστάσια να καταφύγουν σε κάτι ανάλογο, όλοι τηρούν σιωπή ιχθύος...

  Και επανέρχομαι στο συνομωσιολογικό αντιεπιστημονικό: Είναι τυχαία όλα αυτά; Ουδείς γνωρίζει... μπορεί ναι... μπορεί όχι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο blog.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εισαι σίγουρος ότι θα εξαντληθούν τα αποθέματα πετρελαίου ?Δεν είναι σίγουρο αυτό. Γιά το θέμα αυτό υπάρχει μεγάλη και ενδιαφερουσα βιβλιογραφία και conspiracy( Βlog χωρίς conspiracy theory, δεν είναι Blog....). Αν σε ενδιαφέρει το θέμα έχω κάποιες παραπομπές.

  Ενα από τα μεγαλύτερα μυστικά του σύγχρονου κόσμου είναι τα ακριβή αποθέματα υδρογονανθράκων.

  Σχετικά με το πετρέλαιο και την τιμή του, έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις

  Σε μία εποχή που η Λιβύη εντάσσεται ξανά στο διεθνές κύκλωμα

  Σε μία εποχή που το Ιρακ παράγει και πουλάει απρόσκοπτα

  Σε μία εποχή που η Ρωσία έχει λύσει όλα τα προβλήμα σχετικά με την ροή τεχνολογίας προς τις
  πετρελαιοπηγές της

  ΓΙΑΤΙ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΤΙΜΗ,

  Εγω προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος γιά την πορεία των αποθεμάτων.

  Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος γιά τον μηχανισμό που ορίζει την τιμή, γιά το θέμα όμως αυτό περιμένω και τις απόψεις σας,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα εξαντληθούν τα αποθέματα πετρελαίου;

  Η απάντηση φυσικά βρίσκεται σε ένα απλό ισοζύγιο μάζας.

  Τα πετρελαϊκά αποθέματα καταναλώνονται με μεγάλους ρυθμούς μάλιστα τα τελευταία χρόνια. Επίσης είναι κοινώς αποδεκτό και εύκολα κατανοητό ότι δεν παράγεται νέο πετρέλαιο. Άρα τα αποθέματα θα εξαντληθούν.

  Πότε θα εξαντληθούν τα αποθέματα πετρελαίου;

  Αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία σίγουρα δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Γεγονός είναι ότι με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τα αποθέματα των οποίων η εξόρυξη είναι "συμφέρουσα διεργασία" καταναλώνονται με γοργούς ρυθμούς και είναι πιθανό να εξαντληθούν μέσα στον αιώνα μας.

  Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πλήρης εξάντληση πετρελαίου. Απλά το κόστος εξόρυξης θα είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα πώλησης, με τις σημερινές τιμές.

  Μία λοιπόν αιτία (όχι η κύρια) αύξησης της τιμής είναι η συνεχής εξάντληση των αποθεμάτων. Όπως ακριβώς τα μέταλλα που δεν είναι άφθονα στην φύση κοστίζουν ακριβά, έτσι και το πετρέλαιο που ελαττώνεται, κοστίζει ακριβότερα.

  Φυσικά η τιμή του εξαρτάται και από "οικονομικοπολιτικά παιχνίδια", αλλά αυτό δεν ελαττώνει την σημασία της εξάντλησής του για την ανθρωπότητα.  Στο σημείο αυτό, καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι η εφαρμογή νέας τεχνολογίας θα λάβει χώρα όταν θα βολεύει τους κατασκευαστές της και δεν θα αντιβαίνει τα συμφέροντα των "κατέχοντων εξέχουσα θέση" στην παρούσα τεχνολογία. Κανείς φυσικά από τους ανωτέρω δεν είναι επιστήμονας, αλλά απλά μεγαλοεπιχειρηματίας που έχει την ικανότητα να παράγει μαζικά τεχνολογία.

  Αυτή η «τελευταίας στιγμής» εφαρμογή, θα φέρει σίγουρα οικονομική αλλά και κοινωνική αναταραχή, όπως κάθε επανάσταση, και ίσως, αποτελώντας «όπλο» στα χέρια ορισμένων, οδηγήσει και πάλι για λίγο καιρό την ανθρωπότητα σε «μεσαιωνική» κατάσταση.

  Όσων αφορά τώρα στις θεωρίες συνομωσίας, δεν είμαι ιδιαίτερος οπαδός τους. Σίγουρα γίνεται προσπάθεια να «συνομωτήσουν» ορισμένοι, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι «ουδέν κρυπτό υπό του ηλίου». Ένα μεγάλο μέρος της συνομωσιολογίας υφίσταται μόνο και μόνο για να θρέφει και να χειραγωγεί τις μάζες.

  Όσων αφορά στις νέες τεχνολογίες, η καύση του υδρογόνου είναι η πιο ελκυστική γιατί είναι πολύ πιο εύχρηστη, ειδικά σε «κινητές» εφαρμογές, και απαιτεί μικρές μετατροπές της υπάρχουσας τεχνολογίας. Το νερό δε που αναφέρθηκε, όντας στην μέγιστη βαθμίδα οξείδωσης, δεν είναι ικανό να παράγει ενέργεια, τουλάχιστον με τις μέχρι σήμερα γνώσεις της ανθρωπότητας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου, σου συστήνω να διαβάσεις το βιβλίο The Golem At Large/ Chapter 4

  Tων Collins and Pinch

  Σειρά Canto Cambridge University Press

  Μακάρι να ήταν ένα ισοζύγιο μάζας το θέμα του πετρελαίου. Δεν μπορώ να σε πείσω αλλά η γνώμη μου είναι ότι η τιμή του ορίζεται από το πολύ 5 ανθρώπους,σε επίπεδο που είναι πολύ παραπάνω από κόστος πραγωγής του ακριβότερου πηγαδιού. Δεν λέω ότι μακροπρόθεσμα το κόστος ανάπτυξης των πετρελαιοπηγών δεν επηρεάζει κάποιες αποφάσεις αλλά οι πολιτικοί παράγοντες είναι αυτοί που προσδιορίζουν την τιμή.
  Και τώρα έιμαστε στην φάση που πρέπει οι καταναλώτριες χώρες να πληρώσουν, όπως γιά 15 χρόνια έπρεπε οι παραγωγοί να φτάσουν στο χείλος της χρεωκοπίας.

  Εν παση περιπτώσει, οι εναλλακτικές πηγές έχουν μέλλον αλλά και πολύ δρόμο να διανύσουν. Θα τον διανύσουν αλλά θα πάρει πολύ χρόνο και αλλαγή του τρόπυ λειτουργίας της κοινωνίας

  Οσο γιά το υδρογόνο...θέλει και το πυρηνικό του γιά να συμφέρει (?) η παραγωγή του.

  Δεν λέω ότι τα ενεργειακά είναι λυμένα, αλλά το σχετικό βάρος του ενεργεικού κόστους σε μία αναπτυγμένη οικονομία, είναι πολύ λιγότερο τώρα από το 1974-79.

  Σε μία προβληματική οικονομία σαν την ελλήνική βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά σε αυτό φταίμε εμείς που παράγουμε προΙόντα χαμηλής προστιθεμένης αξίας και όχι η τιμή του πετρελαίου.

  Οσο γιά τις συνομωσίες, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν, διότι τι θα απογίνουμε χωρίς συνομωσίες. Θα είναι πολύ βαρετά τα Blogs...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μια γρήγορη, πρόχειρη, απάντηση για τις "πυρηνικές" πηγές ενέργειας μιας και θα φύγω και δεν θα έχω καιρό για εκτενέστερη αυτές τις μέρες:

  Το μεγαλύτερο βάρος αυτή τη στιγμή, για πολλούς λόγους, βρίσκεται στις "κινητές" συσκευές (αυτοκίνητα κυρίως). Αυτές δεν έχουν την ικανότητα να κουβαλούν έναν αντιδραστήρα μαζί τους. Ούτε θα ήταν φρόνιμη η τοποθέτηση μιας τόσο επικίνδυνης πηγής ενέργειας σε τόσο "ατυχηματοφόρες" συσκευές. Όταν η τεχνολογία και συγκεκριμένα η νανοτεχνολογία εξεληχθεί αρκετά, ίσως και να καθιερωθεί μια τέτοια πηγή ενέργειας. Για την ώρα οι πυρηνικές αντιδράσεις θεωρούνται ακόμη ανεξέλεγκτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεν είμαι ειδικός γιά την σύντηξη, αλλά από ότι περιστασιακά διαβάζω, μάλλον είμαστε αρκετά μακριά από εμπορευματική αξιοποίηση.

  Τελικά όμως επειδή το ενεργειακό, πηγαίνει χέρι χέρι με το περιβάλλον, η απλή και άμεσα εφαρμόσιμη λύση γιά την καθημερινότητα μας στην μετακίνηση είναι η ανάπτυξη αξιόπιστων μέσων μαζικής μεταφοράς, που σημάίνει τραμ, προαστεικός και μετρό. Μέσα μεταφοράς που πριν από 10 χρόνια ήσαν τόσο κοντά μας όσο η πυρηνική σύντηξη η τα fuel cells.


  Μία άλλη λύση είναι να κλέισουμε τα κλιματιστικά (ναι είνα επίπονο αλλά τι να κάνουμε δεν υπάρχει άλλος τρόπος)

  Κάπως περισσότερο μακροπρόθεσμο, να αλλάξει ο χωροταξικό σχεδιασμός των πόλεων κλπ κλπ.

  Ολα αυτά είναι ενέργειες που απαιτούν τόλμη και να ξεφύγουμε από το δεν βαριέσαι...εδώ είναι Ελλάδα

  Οι λύσεις είναι δίπλα μας, αλλά χρειάζεται ο καταλύτης γιά να προχωρήσουμε. Ισως το ακριβούτσικο πετρέλαιο να χαμηλώσει το " φράγμα ενεργοποίησης " και να προχωρήσουμε .....Ειθε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αγοράστε το Scientific American του Σεπτεμβρίου.

  Εχει πολύ ενδιαφέροντα αρθρα σχετικά με την ενέργεια, το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Την δεκαετία του '80 στο τμήμα μηχανολογίας του ΤΕΙ Λάρισας κυλοφορούσε μια φήμη[;] που είχε καταταντήσει αστικός μύθος. Την παραθέτω απλώς για προβληματισμό, μια και δεν έμαθα ποτέ αν το περιστατικο ήταν αληθές ή όχι:
  Δυο σπουδαστές [ήταν ακόμα ΚΑΤΕΕ] εκπόνησαν μια μελέτη στα πλάισια του μαθήματος "Σεμινάριο" με θέμα "αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία οικιστικής μονάδος στις κυκλάδες".
  Οι σπουδαστές παρουσίασαν ένα σχέδιο που πετύχαινε, συνδιάζοντας όλες τις πιθανές μορφές ενέργειας που μπορούσαν να εκμεταλευτούν, να έχουμε ένα σπίτι με 100% αυτονομία. Βασίζονταν στην ανταλλαγή ενέργειας με την ΔΕΗ. Χρησιμοποιούσε Ηλιακούς συλλέκτες, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, μόνωση και φυσικό κλιματισμό. Το όλο σχέδιο έκανε απόσβεση του επιλέον κόστους κατασκευής, που δεν ήταν και τόσο πολυδάπανο, σε 3 χρόνια.
  Ο καθηγητής τούς βαθμολόγησε με 5 [άριστα το 10] λέγοντάς τους:
  "Είναι εξαιρετική η εργασίας σας. Τέλεια θα μπορούσα να πω. Όμως είναι ανεφάρμοστη!"
  Η φήμη ερμηνεύει την στάση του καθηγητή με το γεγονός πως ο εν λόγω επιστήμων, είχε διαβάσει μόνο Γερμανικά βιβλία περί το θέμα, και αδυνατούσε να αντιληφθεί πως ό,τι είναι ανεπαρκές για το κλίμα της Γερμανίας, ίσως είναι επαρκέστατο για τις ηλιόλουστες Κυκλάδες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή